Upotreba alternativne medicine u zdravstvu zapadnih zemalja

2 minutes, 50 seconds Read

Novi izveštaj pokazuje da tri od četri zdravstvena radnika u SAD koriste neki oblik komplementarne ili alternativne medicine kako bi poboljšali svoje zdravstveno stanje.
Lekari,medicinske sestre i njihovi pomoćnici,zdravstveni tehničari i zdravstveni administratori u praksi sve češće koriste neke od metoda alternativne medicine uključujući masažu,jogu,akumpukturu,pilates i lečenje biljnim lekovima.
„Niko nije napravio sličnu analizu do sad,ali kad smo dobili rezultate ankete bio sam zaista iznenađen“ rekla je izvršni direktor Penny George Instituta za zdravlje i lečenje sa Allina Health sistemom iz Minneapolis-a.“Veoma je prijatno saznanje da naši zdravstveni radnici shvataju potrebu za alternativnim terapijama u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja svih nas.“
Prema podacima američkog Nacionalnog centra komplementarne i alternativne medicine,oko 38 posto Amerikanaca trenutno koristi neki od oblika alternativne medicine u koje se takodje ubrajaju dodaci ishrani,meditacija,kiropraktika,pilates i kineska tradicionalana medicina.
U ovo istraživanje prilikom određivanja nacionalno reprezentnog uzorka je bilo uključeno 14300 ispitanika starosti preko 18 godina.Od ukupnog broja 1300 ispitanika su bili radnici koji pružaju zdravstvenu zaštitu i radnici zaposleni u bolnici i ambulantnom okruženju.
Uzorkom je bilo obuhvaćeno 36 opcija,uključujući terapije koje uključuju manipulaciju tela,uma i tela,biološki zasnovane terapije i energetske terapije.
Prilikom definisanja rezultata lekara i medicinskih sestara otkriveno je da oni dvostruko više u odnosu na na nekliničke radnike koriste usluge alternativne medicine.
Oni su gotovo tri puta više bili ubeđeni u donosu na njihove administrativne kolege u uspešnost ovih metoda.
Sve u svemu,otkriveno je da su zdrastveni radnici veći korisnioci alternativnih metoda spram radnika izvan industrije zdravstva.76 posto zdravstvenih radnika je reklo da su korisnici ovakvih metoda naspram 54 ljudi koji ne radi u zdravstvenoj industriji.
Čak i kad su isključeni dijeta,vitamini i biljni dodatci iz mogućih opcija alternativne terapije zdravstveni radnici su i tu prednjačili u odnosu na ostale ispitanike(41 prema 30 posto)
„U zapadnoj kulturi se do nedavno verovalo da je alternativna medicina relativno neistražena u odnosu na konvencionalnu“,rekao je dr.Knutson jedan od članova tima koji su vršili anketu“No u sadašnjem trenutku to više nije slučaj.Sada dolazi do razmene iskustava izmedju zdravstvenih radnika i bolesnika koji se odnose na korišćenje potencijala alternativne medicine,što je izuzetno dobro.“
Judy Blatman,PR Wachington centra za prehranu je izjavila:“ Ovi rezultati su iznenađujući takođe i informacije o korišćenju alternativne medicine biljnih suplemenata u lečenju nekih bolesti i biljnih proizvoda kao dodatka ishrani kod našeg zdravstvenog osoblja.Ovo je dobra smernica u kom pravcu treba da ide razvoj naše prehrane u cilju poboljšanja zdravstvene slike celokupnog stanovništva.“
Iz ovog istraživanja možemo da zaključimo da je mnogo bolje u odnosu na dosadašnje tradicionalne stavove podeliti svoja razmišljanja i ideje o alternativno lečenju sa svoji lekarom jer veoma je verovatno da je isti upoznat za nekim od metoda alternativnog lečenja i da iste može da implementuje u standardnu terapiju kojom se leče odredjne bolesti u cilju boljeg i efikasnijeg tretmana svog pacijenta.Iako šira javost nije upoznata sa ovim detaljima i smatra da konvencionalna medicina nema fleksibilnosti po pitanju alternativne iz ličnih primera zdravstvenih radnika u SAD je dokazano sasvim suprotno.

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts