koloidni minerali

Koloidni minerali

4 minutes, 36 seconds Read

U našem društvu ljudi su ili predebeli ili neuhranjeni. Zašto je tako? Studija o zapadnoj populaciji otkriva da ljudi unose 8 puta više masti u organizam nego što je potrebno i da one čine 42% ukupnog unosa kalorija, dva puta više proteina nego što nam je potrebno i neverovatne količine prostih šećera. Prava ironija je da je naše telo u stalnom deficitu sa vitaminima i mineralima. Našem telu je potrebna dovoljna količina vitamina i minerala da bi normalno funkcionisalo. U nedostatku minerala se javljaju razni zdravstveni problemi poput krvarenja, nefunkcionalnosti imunog sistema i disfunkcije organa.

Raznovrsnost minerala

Postoji oko 73 minerala sa kojima treba da bude naše telo redovno snabdevano. Od ovih 73 samo 10 su sa preporučenom dnevnom dozom. Ovi minerali koje svakodnevno koristi naš organizam su kalcijum, magnezijum, cink, mangan, bakar, jod, hrom, selen i molbiden. Naše telo zahteva zasigurno više od ovih 10 minerala. Kalcijum naprimer je najzastupljeniji mineral u našem telu a ima ga najviše u našem skeletnom sistemu. Nedostatak kalcijuma izaziva ne samo probleme sa kostima, nego takođe utiče i na srčani mišić.  Magnezijum je četvrti najzastupljeniji mineral u našem telu koji održava zdravim naš kardiovaskularni sistem. Nedostatak magnezijuma je usko povezan sa pojavom hipertenzije i povećanjem kardiovaskularnih problema.

Transport minerala

Minerali se isporučuju enteralnim putevima u našem organizmu.  Oni su obično u obliku jednostavnih soli rastvorenih u vodi ili u helatiranom obliku. Svaki od ovih oblika osigurava biološku upotrebljivost minerala tako da mogu da se lako svare i apsorbuju od strane tela. Minerali u svom osnovnom biloškom obliku veoma teško prolaze kroz ćelijsku membranu.  Naša ćelijska membrana predstavlja fosfolipidni bisloj koji je hidrofoban interno i hidrofilan eksterno. Hidrofobna supstanca će akše prolaziti kroz ćelijsku membranu nego teški osnovni oblik molekula. Ovo stvara problem kod apsorbcije kod  gore navedenog osnovnog oblika minerala. Važno je napomenuti da nisu svi mineralni dodatci isti, pošto dolaze u različitim oblicima možemo da zaključimo i da se drugačije apsorbuju u našem telu. Kalcijum može biti uzet u obliku kalcijum citrata ili kalcijum karbonata. Iako oba tipa isporučuju kalcijum, oba će biti apsorbovana sa različitim stepenom od strane organizma, što predstvalja veliku razliku u biodostupnosti u ova naizgled ista dva tipa soli kalcijuma.

Koloidni minerali

Koji je najbolji oblik mineralnih dodataka? Priroda nam daje minerale u različitim oblicima i iz različitih izvora. Ali nisu ni svi izvori podjednako korisni za naš organizam. U nekim slučajevima izvor može da sadrži teške metale, ili da koncentracija minerala bude veoma visoka da se smatra toksičnom za naš organizam. Koloidni minerali dobijaju sve popularniju ulogu vodećeg proizvoda u industriji dodataka ishrani.  Iz tog razloga ćemo malo opširnije razmotriti ulogu koloidnih minerala u ljudskom organizmu. Mleko je odličan primer koloida, ono predstavlja vodu sa nerastvorljivim proteinima koji su suspendovani u tečnosti. Koloidni minerali se odnose na tip minerala suspendovanih u vodi, a predstavljaju veoma male čestice koje pružaju veću površinu i mogućnost za bolje varenje i bolju apsorbciju. Njihov oblik varira od stanja tableta ili pilula, koje dopremaju minerale u obliku limfe koja zahteva rastvorljivost u različitim stepenima a takođe i varira od površine i količine minerala koje će telo da apsorbuje.

Kako nastaju kolidni minerali

Kolidini minerali u prirodi se dobija iz line i stena koji kad se pomešaju sa vodom daju njihov osnovni oblik. Budući da potiču od gline ili stena, nisu ni sve stene i glina u istom obliku, neke od njih mogu sadržati teške metale ili u nekom slučaju i radioaktivne čestice. Jedino logično rešenje je dobijanje koloidnih minerala iz organskog izvora, odnosno iz skriljaca i gline dobijenih organskim raspadanjem. Biljke uzimaju svoje mineralne potrebe preko korena, a koren služi kao odličan prirodni filter.  Kolidini minerali dobijeni iz gline ili škriljca su odličan izvor velikog broja minerala. Utvrđeno je da se minerali iz stena i gline, to jest iz neorganskog izvora salbo apsorbuju u organizmu. Organski koloidni minerali obezbeđuju prirodan helatni oblik. Helatni minerali sa aminokiselinama imaju 50 do 60% veće šanse da se apsorbuju u organizmu.Ovaj proces se takođe povećava acidifkacijom našeg tela. Prirodna pH vrednost organskih koloidnih minerala je između 3 i 4 koja održava helatirani oblik ovih minerala.

Uloga kolodinih minerala

Koloidni minerali su dobar izvor raznih vrsta esencijalnih minerala. Među njima su kalcijum, cink, bor, magnezijum, gvožđe, bor, mangan, bakar, sislicijum, jod, hrom, vanadijum, molbiden, selen, germanijum, stroncijum, nikl, kalaj, kobalt, cezijum, rubidijum, galijum i mnogi drugi. Gvožđe, je poznato po svojoj važnoj ulozi sinteze u crvenim krvnim zrncima i cink sa funkcijom modulacije imunog sistema, borbe protiv upala i procesa zarastanja rana. Bor je veoma važan za hormonski metabolizam, imune funkcije i kardiovaskularno zdravlje.  Kalcijum je neophodan za kosti i rast hrskavice. Jod je važan u sintezi tirodinih hormona. Hrom se korsti za metabolizam šećera u krvi.Vandijum ima antikancerogena svojstva kao i molbiden i cezijum.

Uključivanjem dodatka isharni kolidnih minerala, obezbedićemo našem telu potrebne mikroelemente koji su potrebni za pravilno funkcionisanje organa, a takođe normalnu funkcinalnost imunog sistema koji predstavlja najbolju odbranu od spoljnih pretnji kao što su infekcije i unutrašnjim pretnjama kao što su ćelije raka.

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts