IP6

IP6 inozitol heksafosfat ubica kancera

10 minutes, 10 seconds Read

Inozitol heksafosfat (IP6) je hemijsko jedinjenje koje se sastoji od šest molekula inozitola i jednog molekula fosfata. Takođe je poznat kao fitinska kiselina ili fitat. IP6 se prirodno nalazi u mnogim izvorima biljaka, kao što su žitarice, leguminoze i orašasti plodovi.

IP6 je proučavan zbog njegovog potencijalnog zdravstvenog delovanja, uključujući njegovu sposobnost da deluje kao antioksidans, poboljša funkciju imunog sistema i smanji rizik od određenih vrsta kancera. Takođe se koristi u alternativnoj medicini za lečenje različitih stanja, kao što su visok holesterol, bubrežni kamenci i dijabetes.

IP6 označava inozitol heksafosfat predstavlja jedinjenje koje se u prirodi nalazi u nekoliko namirnica koje koristimo. IP6 inozitol heksafosfat ima značajnu ulogu u lečenju raka. IP6 takođe poznat kao fitinska kiselina deluje vezujući gvožđe. Gvožđe ima ulogu kao pojačivač i pomagač razvoja ćelija raka i zato se IP6 smatra kao veoma uspešan preparat u tretmanima protiv raka.

Gvožđe i IP6

Gvožđe je neophodno za proizvodnju crvenih krvnih zrnaca u našem organizmu. Međutim, sa godinama, kad se postigne puna razvijenost organizma korišćenje gvožđa se smanjuje i ono polako počinje da se akumulira u organizmu. Ovaj proces kod žena nije toliko izražen jer one gube gvožđe tokom menstruacije.

Eugene D. Weinberg je dokazao da ova akumulacija gvožđa može izazvati razvoj raka. Postoji dosta primera. Rak se ubrzano razvija kad je visok sadržaj gvožđa u organizmu. Cigarete izazivaju rak pluća kad se oslobodi gvožđe iz njihovog skladišta feritina. Alkohol povećava apsorbciju gvožđa što takođe izaziva rak. Crveno meso je bogato gvožđem i to je u većini slučajeva jedan od izazivača raka. Pacijenti kod kojih je povećan nivo gvožđa su skloniji razvoju raka. Neispravan metabolizam gvožđa u crvenim krvnim zrncima može dovesti do leukemije.

Na isti način kao kod žena, ljudi koji redovno daju krv mogu smanjiti nivo gvožđa i stoga mogu smanjiti rizik od raka. Kod žena, rizik od raka dojke se povećava nakon menopauze kad se povećava i akumulacija gvožđa. Ljudi koji konzumiraju žitarice koje sadrže IP6, smanjuju nivo slobodnog gvožđa u organizmu. Tretmanom u kome se smanjuje sadržaj gvožđa u telu se pomaže organizmu da se izbori protiv raka.

Helatori gvožđa kao što je IP6 vezuju gvožđe u organizmu. Stoga ova jedinjenja mogu sprečiti razvoj raka. IP6 se nalazi u mekinjama i raznim semenkama i on je u potpunosti netoksičan. Ovo jedinjenje deluje selektivno plotiv ćelija raka i ne povređuje normalne ćelije.

Kako zapravo IP6 funkcioniše

Postoji gen koji štiti od raka poznat kao P53. Ovaj gen je otkriven na Univerzitetu u Koloradu prilikom posmatranja DNK kancerogenih ćelija. Otkriveno je da ovi DNK nizovi nemaju gen P53 a takođe je otkriveno da IP6 izaziva ekspresiju gena koji štite ćeliju od mogućeg nastanka tumora uključujući i ovaj gen.

IP6 je takođe potreban za reparaciju DNK. Oštećen  DNK može izazvati razvoj raka i njegova popravka je od suštinskog značaja za prevenciju raka.

U istraživanjima sprovedenim na medicinskom Univerzitetu Silesia dokazano je da je IP6 uticao na ekspresiju gena raka debelog creva. Geni koji su počeli da se pojavljuju su P65 i IkappaBalpha i oni su regulisari formiranje ćelija raka. Ip 6 je usporio ćelijsku deobu i rast kancerogenih ćelija.

Naše imune ćelije poznate kao ćelije ubice lociraju i ubijaju ćelije raka koje se pojave u organizmu. IP6 povećava broj ćelija prirodnih ubica prilikom neki stresnih situacija kao što je pojava kancera ili upotrebe nekih štetnih lekova poput hemoterapije. Ovaj preparat poboljšava sposobnost organizma u borbi protiv raka.

Kancer i IP6

Problem sa ćelijama raka je da one imaju nekontrolisanu podelu i ne odumiru kao normalne ćelije. Programirana ćelijska smrt je od vitalnog značaja za osptanak ljudi jer ovaj porces obezbeđuje obnavljanje odumiranjem starih i deobom novih zdravih ćelija u organizmu. Međutim, ćelije raka prevazilaze ovaj proces poznatiji kao apoptoza. IP6 može da normalizuje funkcionisanje raka ćelija tako što će ih prvovremeno uvesti u apoptozu.

IP6 smanjuje formiranje novih krvnih sudova čiji je razvoj iniciran od strane kancerogene mase. Na ovaj način kancer obezbeđuje dovoljne količine hranljljivih sastojaka za svoj dalji opstanak.

IP6 vezuje slobodno gvožđe i smanjuje njegov nivo u krvi a kao što je pomenuto hemohromatoza pomaže u formiranju raka.

Ćelije kancer se šire vezivanjem za proteine koji su prisutni u u drgim ćelijama. IP6 sprečava ovaj proces širenja.

Hronična inflamatacija, u mnogim slučajevima, može biti preteča formiranja raka. IP6 se bori protiv upale smanjenjem broja citokina, koji su supstance koje su neophodne za nastanak upale.

Slobodni radikali su usamljeni atomi koji vrlo štetno utiču na ćelije i njihov DNK.  IP6 deluje kao antioksidans, što znači da neutrališe slobodne radikale i da ih sprečava da prouzrokuju štetu na ćelijama.

Upotreba IP6

IP6 inozitol heksafosfatPacijenti koji su koristili 8 grama dnevno IP6 za tri i četri nedelje su primetili potiskivanje tumora. Ove nalaze su potvrdili mnogi nučnici širom sveta. Kao dodatni dokaz je činjenica da ljudi koji konzumiraju hranu bogatu sa IP6 imaju manju učestalost nastanka raka.

Kad se IP6 konzumira u ishrani, on je vezan za protein iz koga treba da se oslobodi pre nego što može da deluje. Ovaj preoces obavljaju enzimi koji takođe mogu i da unište IP6 iz tog razloga kroz hranu treba uneti velike količine IP6 da bi imao efekat. Međutim, kad se IP6 uzima kao dodatak dali je u slobodnoj formi ili vezan za proteine on se bolje apsorbuje i deluje mnogo bolje.

Zbog mnogobrojnih dokazanih prednosti prilikom istraživanja koja još uvek traju, IP6 je priznat  suplement i lek koji veoma aktivno utiče na lečenje raka. Pošto je dokazao svoje potencijale mnogi lekari klasične medicine ga prepisuju kao dodatak uz lekove za hemoterapiju.

Istraživanje IP6

Postoje mnoga istraživanja koja su sprovedena kako bi se proučili potencijalni zdravstveni benefiti Inozitol heksafosfata (IP6). Ova istraživanja su uglavnom sprovedena na životinjama i ćelijskim kulturama, ali takođe su sprovedena i klinička ispitivanja na ljudima. Evo nekoliko primera studija o IP6:

 1. „Inositol hexaphosphate (IP6) inhibits key events of cancer metastasis: II. Effects on integrins and focal adhesions.“ Ovo istraživanje objavljeno je u časopisu „Anticancer Research“ 2000. godine. Studija je otkrila da IP6 može inhibirati metastazu raka tako što blokira integrine i fokalne adhezije.
 2. „Inositol hexaphosphate (IP6) enhances the anti-proliferative effects of adriamycin and tamoxifen in breast cancer.“ Ovo istraživanje objavljeno je u časopisu „Breast Cancer Research and Treatment“ 2002. godine. Istraživanje je pokazalo da IP6 može poboljšati anti-proliferativni efekat adriamicina i tamoksifena na ćelije raka dojke.
 3. „The effects of inositol hexaphosphate on human normal and leukemia hematopoietic cells.“ Ovo istraživanje objavljeno je u časopisu „Leukemia Research“ 2006. godine. Studija je otkrila da IP6 može selektivno delovati na leukemijske ćelije, dok istovremeno ne utiče na normalne hematopoetske ćelije.

Ove studije su samo neki primeri istraživanja o IP6, a mnoga druga istraživanja su sprovedena kako bi se proučili potencijalni zdravstveni benefiti ovog jedinjenja. Međutim, kao što sam spomenuo u prethodnim odgovorima, istraživanje o potencijalnim koristima i rizicima IP6 je još u ranoj fazi, tako da se pre uzimanja dodataka IP6 preporučuje konsultacija sa stručnjakom za zdravstvo.

IP6 delovanje

Osim antioksidativnog i imunomodulatornog delovanja, postoji nekoliko drugih načina na koje IP6 može uticati na zdravlje:

 1. Smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti: IP6 može pomoći u smanjenju rizika od srčanih bolesti tako što smanjuje nivo holesterola u krvi i reguliše krvni pritisak.
 2. Poboljšava zdravlje kostiju: IP6 može pomoći u očuvanju zdravlja kostiju tako što povećava apsorpciju kalcijuma i drugih minerala u kostima.
 3. Smanjuje rizik od dijabetesa: IP6 može pomoći u smanjenju rizika od dijabetesa tako što poboljšava nivo šećera u krvi i reguliše metabolizam glukoze.
 4. Smanjuje rizik od razvoja kamenaca u bubrezima: IP6 može smanjiti rizik od stvaranja kamenaca u bubrezima tako što smanjuje koncentraciju kalcijum-oksalata u urinu.
 5. Poboljšava funkciju jetre: IP6 može pomoći u poboljšanju funkcije jetre tako što smanjuje nivo enzima jetre i smanjuje upalu jetre.

Često postavljena pitanja i odgovri IP6

Evo nekoliko često postavljanih pitanja i odgovora o Inozitolu heksafosfatu (IP6):

 1. Šta je IP6?
  IP6 je hemijsko jedinjenje koje se sastoji od šest molekula inozitola i jednog molekula fosfata. Takođe se naziva i fitinska kiselina ili fitat. IP6 se prirodno javlja u mnogim biljnim izvorima, kao što su žitarice, leguminoze i orašasti plodovi.
 2. Kakva su istraživanja sprovedena o IP6?
  Postoje brojne studije koje su proučavale potencijalne zdravstvene benefite IP6, uključujući njegovu ulogu u prevenciji kancera, smanjenju upale, jačanju imunog sistema, smanjenju rizika od srčanih bolesti i dijabetesa, kao i sprečavanju stvaranja kamenaca u bubrezima.
 3. Koji su mogući zdravstveni benefiti IP6?
  IP6 ima nekoliko potencijalnih zdravstvenih benefita, uključujući antioksidativno, imunomodulatorno i anti-kancerogeno delovanje, kao i mogućnost smanjenja rizika od srčanih bolesti, dijabetesa, kamenaca u bubrezima i poboljšanje zdravlja kostiju.
 4. Da li IP6 ima neželjene efekte?
  U malim količinama, IP6 je obično bezbedan za konzumiranje. Međutim, visoke doze IP6 mogu smanjiti apsorpciju određenih minerala u telu, kao što su kalcijum i magnezijum, što može dovesti do nedostatka ovih minerala. Takođe se preporučuje oprez kod osoba sa oštećenom funkcijom bubrega, jer prevelike količine IP6 mogu povećati količinu fosfora u krvi.
 5. Kako se može uzimati IP6?
  IP6 se može konzumirati kao deo ishrane, uglavnom kroz konzumiranje biljnih izvora, kao što su žitarice, leguminoze i orašasti plodovi. Takođe je dostupan kao dodatak ishrani u obliku tableta, kapsula ili praha. Pre uzimanja dodataka IP6, preporučuje se konsultacija sa stručnjakom za zdravstvo, kako bi se procenila prava doza i bilo kakve moguće interakcije sa drugim lekovima ili suplementima.

Zaključak

Zaključno, Inozitol heksafosfat (IP6) je hemijsko jedinjenje koje se prirodno javlja u mnogim biljnim izvorima i koje se istražuje zbog svojih potencijalnih zdravstvenih benefita. IP6 može imati antioksidativno, imunomodulatorno i anti-kancerogeno delovanje, a takođe se može koristiti za smanjenje rizika od srčanih bolesti, dijabetesa, stvaranja kamenaca u bubrezima i poboljšanje zdravlja kostiju.

Iako postoji mnogo istraživanja koja su proučavala IP6, većina istraživanja je bila sprovedena na životinjama i ćelijama, dok je malo studija sprovedeno na ljudima. Zbog toga, pre uzimanja dodataka IP6 preporučuje se konsultacija sa stručnjakom za zdravstvo, kako bi se procenila prava doza i bilo kakve moguće interakcije sa drugim lekovima ili suplementima.

Važno je imati na umu da visoke doze IP6 mogu smanjiti apsorpciju određenih minerala u telu, kao što su kalcijum i magnezijum, pa se preterano konzumiranje IP6-a ne preporučuje. Uz pravilnu upotrebu, IP6 može biti koristan dodatak ishrani, ali je važno obratiti pažnju na dozu i konsultovati se sa stručnjakom za zdravstvo pre uzimanja dodataka.

Reference:

 1. Vucenik, I., & Shamsuddin, A. M. (2006). Protection against cancer by dietary IP6 and inositol. Nutrition and cancer, 55(2), 109-125.
 2. Shamsuddin, A. M. (2002). Anti-cancer function of phytic acid. International journal of food science & technology, 37(7), 769-782.
 3. Graf, E., Eaton, J. W., & Antioxidant functions of phytic acid. Free radical biology and medicine, 8(1), 61-69.
 4. Vucenik, I., & Shamsuddin, A. M. (2003). Cancer inhibition by inositol hexaphosphate (IP6) and inositol: from laboratory to clinic. The Journal of nutrition, 133(11), 3778S-3784S.
 5. Weaver, C. M., & Martin, B. R. (2002). Phytic acid and mineral bioavailability. In Nutritional bioavailability of calcium (pp. 123-137). Elsevier.
 6. Sakamoto, K., Vucenik, I., & Shamsuddin, A. M. (1993). [3H] inositol hexaphosphate (phytic acid) is rapidly absorbed and metabolized by rats. The Journal of nutrition, 123(11), 1836-1843.
 7. El-Sherbiny, G. A., Mousa, S. A., & El-Sherbini, M. A. (2018). Inositol hexaphosphate (IP6): A novel treatment for renal stone passage. Medical hypotheses, 117, 68-70.

Share

author

Jovan Subotin

Nutricionista sa 8 godina iskustva u pravljenju programa dijetetski suplemenata. dijeta i nutrcionističkih programa za čišćenje organizma, programa ishrane.

Similar Posts