imunoterapija

Imunoterapija ili bioterapija za ljude obolele od kancera

Kod većine nas, naš imuni sistem vodi borbu protiv raznih bolesti tokom celog našeg života. Zdrav imuni sistem može da se bori protiv bolesti poput raka. Kada se razbolimo, zdrav imuni sistem napada bolest i pomaže nam da ponovo budemo zdravi. Imunoterapija koju takođe nazivaju i bioterapija je tip tretmana za kancer koji pojačava i vraća u normalu prirodnu odbranu organizma da bi se izborili protiv kancera. Taj tretman koristi materijal koji proizvodi telo ili unapređen materijal u laboratoriji, da bi poboljšao imuni sitem i njegove funkcije u cilju lociranja i uništenja kancera. Imunoterapija je razvijeni tip tretiranja.

Imunoterapija modulacija imunog sistema

Neki tipovi proteina se mogu pronaći jedino u određenim tipovima kancerogenih ćelija. Bez ovih proteina kancerogene ćelije ne mogu da opstanu i uz pomoć njih tumori vrše invaziju na zdravi deo organizma. Imunoterapijom mi uništavamo kancer ne remeteći zdravi deo organizma. Imunoterapija počinje sakupljanjem i selekcijom specijalnih ćelija koje se nalaze u krvi i nazivaju se dendritske ćelije ili DC i ćelija ubica citokin indukovanih ili CIK.

Dendritskim ćelijama se prikazuju supstance koje su proizvedene od strane kancerogenih ćelija i one se prikazuju ćelijama imunog sistema da bi se iniciralo uništenje kancerogenih ćelija. DC i CIK ćelije se uzimaju iz krvi da bi se borile protiv kancerogenih ćelija. Ovaj sistem postoji po prirodi u zdravom organizmu ali broj DC i CIK ćelija nije dovoljan da bi se organizam izborio protiv maligniteta. Posle nekoliko dana prilagođavanja i treniranja DC i CIK ćelija u laboratoriji da se uspešno izbore protiv kancera. ove ćelije se uz pomoć injekcije vraćaju u organizam. Kada se DC ćelije nalaze ponovo u organizmu one ostvaruju interakciju sa T-ćelijama i B-ćelijama da bi one prepoznale proteine koji održavaju u životu kancerogene ćelije a koji su im predhodno bili prikazani u veštačkom okruženju.

Dakle ove ćelije se u laboratoriji i veštačkom okruženju uče da prepoznaju slabu tačku kancerogenih ćelija. Ovo prepoznavanje i omogućava T ćelijama i B ćelijama da unište kancerogene ćelije.

Istraživanja imunoterapija

imunoterapija prikaz

Neka istraživanja su pošla u drugom smeru a to je da uz pomoć pojedinih enzima, koje kad ubrizgamo direktno u tumor oni sagore proteine koji su neophodni za razvoj tumora i njegovu progresiju i na ovaj način izvrše jedan tip lokalne hemotrapije koja ne zahvata ostali deo organizma.

Takođe naučnici su ove iste enzime upotrebili da u laboratorijskim uslovima odstrane proteinski omotač koji smeta ćelijama imunog sistema da prepoznaju šta je zapravo kancerogena ćelija i da ih prikažu onakvima kakve one zapravo jesu ćelijama imunog sistema. Nakon ovog treninga ćelije imunog sistema se vraćaju u organizam da nauče ostali deo organizma kako zapravo izgledaju ćelije raka koji treba da unište. Ovo je veoma obećavajući program koji se takođe naziva i vakcina protiv kancera i trenutno je u fazi razvoja a istraživanja su u toku.

Prednosti imunoterapije

Kada se aktivira i modifikuje imuni sitem on može da uništi i stigne do delova tela do kojih operativnim zahvatom nikad ne bi mogli stići. Imuni sistem može da uništi i mikroskopske lokacije na kojima se nalaze metastaze. Imuno terapija takođe ne aktivira deobu kancerogenih ćelija i delovanje kancera koji se brani povećanjem svoje aktivnosti kao što je slučaj kod hemoterapije i radio terapije. Imunoterapija deluje ciljano ne oštećujući tkivo koje se nalazi oko tumora. Dok kod klasičnih metoda lečenja mi represivno delujemo na imuni sistem putem raznih radioaktivnih izotopa, imunoterapija ga zapravo razvija, unapređuje i uči da se izbori protiv određenih bolesti.

Treba napomenuti i PD-1 imunoterapiju. PD 1 ili u prevodu na naš jezik programirana smrt ćelije se indikuje putem apoptoze T ćelija hibridoma. PD-1 je vrsta aktivacionog receptora T-ćelija. PD1 ima dve ligande: PD-L1 i PD-L2. Na površini tumora se nalazi veliki broj blokatora PD-L1 koji kad se povežu sa PD-1, onemogućavaju i onesposobljavaju imuni sistem da prepozna tumor kao strano telo i da ga napadne.

Inhibcijom veze PD-1/PD-L1 i na taj način mogu da se izoluju negativni signali koji kontrolišu delovanje T ćelija, automatski se poboljšava odgovor imunog sistema. Pd-1 i PD-L1 inhibitori imaju značajanu ulogu u lečenju raka.

Ovaj tip imuno terapije se uglavnom koristi u lečenju kancera pluća, melanom, hodkin limfoma, raka jetre, karcimoma dojke, rektalnog kancera, raka jajnika, tumora glave i vrata.

Ovo su neki od PD-1/PD-L1 inhibitora

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts