bromelain

Bromelain enzim ananasa i njegova lekovita svojstva

4 minutes, 46 seconds Read

Šta je bromelain?

Bromelain je enzim koji može da se pronađe u svežim anasima. Ovo voće je zastupljeno u subtropskim zemljama kao što su Filipini, Tajland, Indonezija, Malezija, Kenija, Indija i Kina. Iako je prisutan u celoj biljci, bromelain se najčešće dobija iz stabljike ananasa.  Ovaj enzim obavlja funkciju proteolize ili funkciju uništenja pojedinih proteina i peptida.

Ovaj enzim se koristi od 19 veka i predstavlja veoma bitnu dopunu ishrani zbog njegovih veoma lekovitih svojstava. Postoji veliki broj informacija koje potvrđuju veoma obimnu upotrebu bromelaina kao lekovitog ekstrakta u medicini, posebno fibrinolitičku upotrebu, anti-edemtoznu i upotrebu protiv trombova u krvi a takođe i anti-iflamantornu što ga čini veoma upotrebljivim i lekovitim. Trenutno se ovaj proteolitički enzim ekstraktuje iz ananasa korišćenjem tehnike centrifugiranja, ultrafiltracije i liofilizacije.

Sastav

bromelain proteolitički enzim

U voću i ekstraktovan bromelain se satsoje iz dve različite kompozicije prteolitičkih enzima ( koji sadrže sulfhidril grupe) i nekoliko drugih manih sastojaka. Bromelain uglavno sugeriše na ekstraktovano jedinjenje koje se sastoji od nekoliko tiolnih endopeptiaza, fosfataza, glukzidaza, peroksidaza, celulaza, esheraza i inhibitora proteaze.

Informacija za doziranje

Većina proizvoda bromelaina sadrži 2000 MCU po gramu. Dnevna doza bromelaina, koja se preporučuje je 3000 MCU tri puta dnevno i tako treba da se uzima nekoliko dana a potom se smanjuje na 2000 MCU dva puta dnevno. Maksimalna snaga bromelaina još uvek nije ustanovljena.

Upotreba bromelaina

Anti-kancerogeni potencijal bromelaina proizilazi iz njegovog potencijala da pojača apoptozu odumiranje kancerogenih ćelija koje se ubrzano razvijaju. Ovaj preparat takođe poseduje sposobnost da menja ključne puteve koji dovode do maligniteta. Takođe, on smanjuje koncentraciju supstanci koje održavaju u životu kancerogene ćelije. U studiji sprovedenoj na miševima, bromelain je uzrokovao apoptozu kod raka kože papiloma i smanjio je zapreminu tumora i njegov razvoj.

Takođe bromelain je u drugoj studiji sprovedenoj na glioblastoma kanceru uspeo da smanji invazivnost povezanu sa ćelijama raka. Bromelain je pokazao citotoksični potencijal protiv P-388 leukemije, sarkoma, Ehrlich asketskog tumora, Levis karcinoma pluća i DAC-755 mlečnog adenokarcinoma.

Bromelain dijabetes i srčani problemi

srčani problemi

Zahvaljući svojim fibrionolitičkim i trobolitičkim svojstvima bromelain sprečava nastanak agine pektoris i prolaznih ishemičnih napada a takođe i mnogih drugih kardiovaskulanih poremećaja. Pun opseg ishemijskih srčanih bolesti koje se mogu sprečiti upotrebom bromelaina uključuje stabilne i nestabilne angine i koronarne bolesti srca. On uspešno sprečava blokadu krvnih sudova koji snabdevaju srce i preventivno deluje na stvaranje tromba.

Bromelain se takođe koristi za ublažavanje simptoma dijabetesa, hipertenzije i hiperholesterolemije.

On predstavlja dobar anti-koagulant i trombolitik što ga čini veoma korisnim u prevenciji tromboembolije.  Ove osobine ga čine detlotvornim u lečenju bolesti kao što su duboka tromboza vena, porte tromboza, plućna embolija, srčana embolija.  Kao anti-koagulant bromelain dovodi do produženja protrombinskog vremena i aktivira tromboplastinsko vreme. Bromelain to postiže inhibicijom formiranja fibrina iz fibrinogena i poboljšanjem fibrinolitičke aktivnosti.

Bromelain alergije i oboljenja disajnih puteva

Koristi se za prevenciju ishemije reperfizionih povreda u skeletnom mišiću.

Bromelain pomaže u lečenju astme tako što izaziva smanjivanje sluzi. Proizvodnja sluzi i viskoznost su povećani kod ljudi koji imaju astmu. U skorašnjim studijama takođe ze zapaženo da bromelain smanjuje simptome astme izazivajući modifikacije u ćelijskim populacijama  CD4+ i CD8+ T limfocita čime se takođe smanjuju simptomi alergija.

Preparati koji u sebi sadrže bromelain ubrzavaju proces ozdravljenja rana. On je posebno dobar prilikom lečenja opekotina.

Anti-inflamatorne i anelgetske karakteristike bromelaina čine ga vrlo korisnim prilikom postoperativnih stanja.

Uništavanjem pojedinin prehrambenih patogena poput Vibro kolere i Ešerihije koli, bromelain sprečava proliv.

Bromelain se koristi kod terapija, prilikom lečenja reumatoidnog artritisa zbog svojih anti-inflamatornih i imunomodulacionih efekata.

Izuzetno je koristan u olakšavanju bola i inflamacije vezane za osteoartritis (OA). U studiji su 103 pojedinca dobila bromelain i poređen je delovanje sa diklofenatom. Posle perioda od 6 nedelja, ustanovljeno je da su delovanja bila potpuno jednaka. Smatra se da je bromelain veoma efikasan kao alternativa nesteroidnim anti inflamatornim lekovima za lečenje osteoartritisa. Anelgetsko delovanje bromelaina uspešno modulira nivo bradikinina koji izaziva bolove.

Nuspojave

Može da se pojavi alergija na ovaj enzim.

Kod osoba koje boluju od gastritisa na dvanaestopalačnom crevu, bromelain ekstrakt može dovesti do pogoršanja stanja.

Interakcija sa drugim lekovima

Kod pacijenata koji su na terapiji sa varafinom, treba izbegavati bromelain jer oba preparata imaju dodatni efekat koji može dovesti do prekomerne anti-koagulacije.

Sprovedena su dalja istraživanja koja treba da pronađu pun onkološki potencijal i druge efekte prilikom upotrebe bromelaina  sa ciljem potpunog razumevanja mehanizama pomoću kojih bromelain ispoljava svoje brojne efekte. Ovo jedinjenje nema taratogeni fetotoksični efekat i u potpunosti je bezbedan za upoterbu prilikom trudnoće. Pošto je prirodan medikament on je izuzetno delotvoran i njegova upotreba je u porastu zbog minimalnih sporednih efekata.

Bromelain prodaja

Bromelain je prirodni enzimski kompleks od nekoliko komponenata dobijenih iz ananasa, koji vam pomažu da efikasno svarite hranu. To je proteolitički enzim biljnog porekla, tj. je najpoznatiji po velikim količinama enzima koji razgrađuju proteine. To je njegova glavna funkcija – da katalizuje razgradnju proteina na aminokiseline, koje telo posle može lako da apsorbuje i koristi ih u mnoge svrhe. Ono što je specifično za Bromelain je da podjednako dobro deluje i u kiselom i u alkalnom okruženju, a ovim svojstvom se veoma razlikuje od enzima odgovornih za ove funkcije u ljudskom digestivnom sistemu kao što su pepsin, tripsin i himotripsin. Korišćenjem ovog dodatka izvući ćete maksimum iz hrane koju jedete.

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts