autofagija

Zašto je autofagija bitna za naš organizam i kako pojačati njeno dejstvo?

1
21 minutes, 23 seconds Read

Autofagija je mehanizam našeg organizma koji nam pomaže da budemo zdravi. Iako je ljudski organizam zdrav, ćelije doživljavaju oštećenja za vreme raznih metaboličkih procesa. Kako starimo, naš organizam je pod konstantnim stresom sa sve više oštećenja nastalih usled delovanja slobodnih radikala. Naše ćelije postaju više izložene oštećenjima i delovanju toksina.

Pored toga kako organizam stari, usporavaju se i metabolički procesi, menja se endokrini sistem i struktura hormona. U tom slučaju organizam se takođe izlaže većem stresu i dolazi do određenih promena.

Tada na scenu nastupa autofagija. Ovaj proces u organizmu pomaže našem telu da se oslobodi oštećenih ćelija. Među ciljane mete su uključene i aktivne ćelije koje nemaju nikakvu ulogu u organizmu. Ćelije koje predstavljaju višak a takođe i maligne ćelije.

Veoma je bitno da se organizam oslobodi oštećenih, neupotrebljivih i malignih ćelija iz razloga što one mogu da indiciraju inflamatorne rekacije ili neka veoma ozbiljna oboljenja.

Reč autofagija je osmišljena pre nekoliko dekada i sastoji se iz dve Grčke reči. Prva „auto “ (značenje sebe) i drugha „phagy“ (značenje jesti).
U najnovijim studijama istraživači su uspeli da shvate kako ovaj kompleksni deo našeg imunog sistema može da utiče na našu dugovečnost, da poboljša naš imuni sistem, naše srce i kompletan metabolizam.

Šta je autofagija i dali je ona dobra ili loša za vas?

Definicija autofagije je konzumiranje tkiva svog sopstvenog organizma u vidu metaboličkog procesa koji nastaje usled izgladnjivanja ili usled različitih bolesti. Istraživači veruju da je autofagija mehanizam za preživljavanje. Na taj način organizam regauje na stres i pokušava da se zaštiti.

Dali je autofagija dobra ili loša za vaše zdravlje? Ona je definitivno dobra! Kao što sam naveo, možete smatrati autofagiju formom samo-proždiranja. Ovo može zvučati zastrašujuće ali je ovo normalna proces organizma prilikom kog se obnavljaju ćelije. Autofagija je toliko od pomoći, da predstavlja ključ za prevenciju bolesti kao što je kancer, neuronska degeneracija, diabetes, bolesti jetre i autoimuni poremećaji, kao i za infekcije.

Autofagija ima mnogo prednosti koje pomažu prilikom starenja. Autofagija koristi otpad proizveden u ćelijama da bi proizvela gradivni materijal za popravku i regeneraciju drugih ćelija.

Zahvaljujući najnovijim studijama, mi znamo da autofagija čisti organizam i da ga brani od negativnog efekta stresa. Naučnici još uvek istražuju način i procese autofagije i kako ona zapravo utiče na organizam.

Postoji nekoliko porcesa uključenih u autofagiju. Lizozomi su delovi ćelija koji mogu da uništavaju velike oštećene strukture, kao što su mitohondrije. Ovi delovi ćelija takođe mogu da pomognu prilikom trasporta ovih oštećenih delova ćelija u cilju generisanja energije. Suma sumarum, kompletnog procesa je da zapravo oštećeni materijal prvo mora biti transportovan od strane lizozoma, nakon toga rekonstruisan, a potom upotrebljen za novu svrhu.

autofagija

Vrste autofagije u ćeliji

Postoje 2 oblika autofagije.

Mikroautofagija je proces koji uključuje direktno odvajanje dela citoplazme membranom lizozoma. Autofagija posredovana proteinima chaperone posebno se odnosi na proteine koji nose precizan niz od 5 aminokiselina (KFERK). Ovi proteini podržani su kompleksom formiranim od chaperone (hsc70) i co-chaperone (hip, hop, hsp40, hsp90 i bag1) proteina koji ih usmeravaju u lizozom gde receptor povezan sa lizosomskom membranom (LAMP-2A) prepoznaje njih i omogućava njihovu translokaciju u lumen lizozoma.

Konačno, makroautofagija, najmanje selektivni oblik autofagije, kod kojeg se čitav deo citoplazme koji sadrži organele ili proteine koji se razgrađuju, odvaja u vezikulu formiranu od nekoliko membrana koje se nazivaju autofagosomima. Poreklo ovih membrana nije razjašnjeno, ali govorimo o procesu izduživanja membranske strukture koji se naziva „preautofagosom“ (ili fagofor). Zatim će se autofagosom spojiti sa lizozomom i formirati „autolizom“ u kojem lizosomski enzimi mogu da svare različite sastojke. Dakle, makroautofagija generiše nukleotide, aminokiseline i slobodne masne kiseline koji se mogu ponovo koristiti za sintezu novih makromolekula i energije (ATP).

Benificije autofagije

dnk slika

Istraživači su nagovestili koje su najvažnije dobre osobine autofagije za naš organizam:

Obezbeđivanje gradivnog materijala i energije za ćelije.

Recikliranje oštećenih proteina i odpadaka

Regulacija funkcija pogona ćelija, mitohondrija, koje služe za proizvodnju energije a mogu biti oštećene usled oksidativnog stresa i anaerobnog stanja ćelije usled fizičkog napora, bolesti ili uticaja nekih hormona na ćelije i njihove receptore

Štiti nervni sistem i podstiče razvoj novih moždanih ćelija. Autofagija poboljšava kognitivne funkcije, stukturu mozga i neuroplastičnost.
Autofagija pospešuje rast i razvoj ćelija srčanog mišića. Takođe, štiti srce od srčanih oboljenja.

Poboljšava i modifikuje imuni sistem eliminisanjem intercelularnih patogena. Takođe na ovaj način smanjuje toksičnost u organizmu a samim tim štiti DNK.

Sprečava oštećenje zdravih tkiva. Uništava rak, bori se protiv neurodgenerativnih bolesti.

Postiji nekoliko različitih vrsta autofagije. Nauka poznaje makroautofagiju, mikroautofagiju i zaštitnu autofagiju. Makroautofagija je katabolički proces kojim se formiraju vezikule koje gutaju celularne makromolekule i organele. Ovo je oblik o kome se najčešće govori.

Ljudska vrsta nije jedina koja ima benificije od autofagije. Autofagija se takođe odigrava i u biljkama, crvima, muvama i drugim sisarima. Dosta istraživanja sa autofagijom je sprovedeno na pacovima. Izdvojena su 32 gena koja su povezana sa autofagijom. Istraživanja su nastavljena a njihov tok je veoma važan iz razloga što na taj način možem otkriti mnogo novih pojedinosti vezanih za ovu metaboličku aktivnost organizma.

Veza između autofagije i apoptoze

Apoptoza slika

Naučnici veruju da je autofagija selektina prilikom odstranjivanja pojedinih organela, ribozoma i proteinskih agregata iz ljudskog organizma. Trenutno nema informacija da autofagija ili apoptoza (programirana ćelijska smrt) regulišu neke druge procese u organizmu. Neke studije potvržuju činjenicu da je autofagija mehanizam apoptoze.

Jedan od razloga zbog kojih su istraživači zainteresovani za vezu između autofagije i apoptoze, je verovanje da autofagijom može da se tretira kancer i neurodegerenattivne bolesti poput Alchajmerove bolesti. Autofagija može da deluje kao terapeutski proces u organizmu, kojime ciljano odstranjujemo neželjene ćelije a čuvamo one zdrave.

U budućnosti, možemo koristiti proces autofagije za zaštitu ćelija i njihovo obnavljanje i uništavanje ćelija koje izazivaju bolesti i upale u organizmu.

Fiziološke uloge autofagije

Imunonadzor

Pored uloge menadžera upravljanja kvalitetom i homeostaze, autofagija služi kao okidač za imuno nadzor, proces kojim imune ćelije traže i identifikuju strane patogene kao što su bakterije, virusi i prekancerozne ili kancerogene ćelije u telu. Imunonadzor se aktivira kada autofagija olakšava oslobađanje ATP-a iz umirućih ćelija, što privlači pažnju mijeloidnih ćelija, kritičnog dela imunološkog sistema tela koji je u velikoj meri odgovoran za urođenu odbranu organizma Oslobođeni ATP aktivira posebnu klasu ćelijskih proteina poznatih kao purinergički receptori, koji zauzvrat uključuju različite elemente imunološkog sistema, uključujući inflamasom, ključnog aktera u upalnom odgovoru tela.  Imunonadzor je presudan u suzbijanju razvoja tumora. Njegova aktivacija je prediktor dugoročnog uspeha hemoterapijskih tretmana i može pomoći u objašnjavanju složenog odnosa između autofagije i raka.

Usporeno starenje

Sve veći broj dokaza sugeriše da autofagija može doprineti dugovečnosti i zdravlju. Kalorična restrikcija, moćan induktor autofagije, produžava životni vek mnogim organizmima, ali takođe smanjuje rizik od mnogih hroničnih bolesti povezanih sa uzrastom, kao što su dijabetes, kardiovaskularne bolesti, rak i atrofija mozga – verovatno zbog blagotvornih efekata autofagije.

Patofiziološke uloge autofagije

Neuspesi u autofagiji povezani su sa patogenezom raka, autoimunih bolesti, zaraznih bolesti i neurodegenerativne bolesti. Uobičajeni faktor svih ovih stanja je upala. Autofagija promoviše proizvodnju proupalnih medijatora, što može dovesti do neodgovarajuće imunološke aktivacije i sledećih stanja bolesti.

Rak

Dok autofagija pospešuje supresiju tokom započinjanja tumora, ona pruža kritičnu zaštitu tokom progresije tumora. U ranom stadijumu karcinoma, početno suzbijanje autofagije može pomoći u sprečavanju privlačenja nepotrebne pažnje imunog sistema, ali može olakšati tekuću transformaciju. U kasnijoj fazi raka, autofagija može pomoći ćelijama raka da prežive u neprijateljskom mikrookolini tumora. Metabolički stres se relativno dobro podnosi u ćelijskim linijama karcinoma zbog njihove sposobnosti da aktiviraju autofagični odgovor.

Automiuna bolest

Iako se autofagija generalno smatra korisnim procesom, ona može imati štetne efekte kod autoimunih bolesti. Kod reumatoidnog artritisa, regulacija TNF-alfa, proinflamatornog ćelijskog signalnog proteina, indukuje autofagiju, promovišući diferencijaciju osteoklasta, vrste koštane ćelije koja razgrađuje mineralizovano tkivo u zglobu, uništavajući zglobnu arhitekturu. Slično tome, disregulacija signalizacije za autofagiju umešana je u lupus i Kronovu bolest.

Zarazne bolesti

Neki patogeni su razvili strategije za uspešno izbegavanje autofagije. Na primer, M. tuberculosis, bakterija odgovorna za tuberkulozu, zapoveda autofagičnim mehanizmima skrivajući se unutar autofagosoma, narušavajući procese koji razgrađuju patogen. Bakterija takođe može ometati jedan od koraka koji su uključeni u ksenofagiju, na kraju narušavajući imunološki odgovor tela.  Slično tome, virus humane imunodeficijencije ili HIV smanjuje ćelijski nivo ključnih proteina koji učestvuju u indukciji ksenofagije.

Neurodegenerativne bolesti

Loša funkcionalnost u mitofagiji snažno je povezana sa Parkinsonovom bolešću, neurodegenerativnim poremećajem koji se karakteriše mitohondrijskom disfunkcijom i energetskim deficitom u dopaminergičnim neuronima u mozgu. Sve veći broj dokaza sugeriše da je mitofagija ugrožena kod Parkinsonove bolesti i promoviše akumulaciju disfunkcionalnih mitohondrija. Oštećena mitofagija verovatno doprinosi agregaciji pogrešno savijenih proteina, što zauzvrat narušava homeostazu mitohondrija.

Kako pojačati autofagiju?

Autofagija je aktivna u svim ćelijama ali se ona pojačava kad se smanjuje unos hrane, tačnije gad izgladnimo organizam. Taj cilj može da se postigne vežbanjem, fizičkom aktivnošću i smanjenjem unosa kalorija. Oba načina su povezana sa kontolom telesne mase, dužim životnim vekom i sprečavanjem mnogih bolesti povezanih sa starošću.

Post

Kad koristimo dijetu i prilagođavamo životne navike da bi pojačali aktivnost autofagije, najbolji okidač je post. Najbolja dietetska strategija je takozvani isprekidani post. Pos ima veoma jednostavan koncept a to je prestanak unosa hrane određeni vremenski period (vi i dalje možete da pijete vodu za vreme posta ili tečnosti kao kafa i čaj).

Ako niste upoznati sa isprekidanim postom, ovaj tip ciklične ishrane uključuje vremnski restriktivne periode ishrane. Postoje mnoge različite forme isprekidanog posta koje pojačavaju autofagiju kao što je Alternativni dnevni post u kome limitirate vaš dnevni unos hrane u periodu između 4 i 8 dana.

Studije su pokazale da post između 24 i 48 časova ima najjači efekat, ali ovaj tip posta nije izvodljiv baš kod svih ljudi. Probajte bare između 12 i 36 časova ako vam gore navedena cifra ne polazi za rukom.

Najlakši nači da postignete željeni cilj je da jedete 1 ili 2 obroka dnevno umesto mnogo manjih obroka. Ako završavate večeru u 6 ili 7 sati probajte da galdujete barem do 7 sati ujutru naednog dana ili još bolje do 11 ili 12 sati.

Možete da izaberete 2-3 dana posta, čak to može da bude i duže kad postanete dovoljno iskusni i naviknete svoj organizam na post.

Ketogena dijeta

Ketogena ili KETO dijeta je dijeta sa velikim količinam zdravih masti, i malo količinom ugljenih hidrata i ova dijeta funkcioniše veoma slično postu. Keto dijeta deluje na taj način što dobijate 75% dnevnih kalorija ili više iz zdravih masti. a samo od 5 do 10% kaloriha iz ugljenih hidrata. Ovo deluje na Vaš organizam tako da u njemu dolazi do nekih ključnih promena. Metabolički putevi počinju da koriste masti kao gorivu umesto glukoze iz ugljenih hidrata.

Koji tipovi hrane su najvažniji ako planirate da započnete Katogenu dijetu? Koristite kokosovo ulje za ishranu, maslinovo ulje, jaja, puter od kirikija, meso od životinja hranjenih isključivo travom, fermentirani sir, avokado, smeneje i košpice. Voće je takože uključeno zbog neophodnig vlakana za digestivni trakt a i zbog vitamina i anti oxidativnih svojstava koje poseduje.

Kao odgovor prilikom smanjenja unosa ugljenih hidrata, počeće da se proizvode ketoni koji imaju mnoge zaštitne efekte na vaš organizam. U studijam je otkriveno da ketoza može takođe da aktivira aufagiju, koja ima neuro zaštinu funkciju. U studijama na pacovima, keto dijeta je aktivirala metaboličke procese aktivatore autofagije i tom prilikom su se smanjile ozlede mozga kod povreženih pacova.

Vežba

vežbanje stariji ljudi

Još jedan dobar stres koji može d a aktivira autofagiju je vežbanje. Najnovija istraživanja pokazuju da vežbanje može da aktivira autofagiju u raznim organima uključujući i metaboličku regulaciju mišića, jetre i pankreasa.

Do vežbanje ima mnoge dobre strane, ono predstavlja oblik stresa zato što uništava tkivo, izazivajući njegove opravke i rast u jačoj formi. Još nije jasno koliko vežbanje pojačava autofagiju, ali istraživači veruju da je ono najbolje za pojačavanje autofagije.

Vežbanjem od 30 minuta pojačavamo autofagiju u skeletnom i mišićnom sistemu. Dali možemo da vežbamo za vreme posta? Većina ljudi može.Možete takođe primetit da dobijate veliki priliv energije kad prestanete sa postom, što vas može još više motivisati da vežbate.

Bezbednosne mere prilikom posta

Naučili smo dosta stvari vezanih za autofagiju kroz ovaj tekst. Pojačavanjem autofagije putem posta i redovnim vežbanjem postižemo odlične rezultate.

Ali, ako uzimate pojedine lekove za kontorlu vašeg zdravstvenog stanja, najbolje je konsultovati doktora pre nego započente sa postom. Ljudi koji boluju od hipoglikemije ili diabetesa i žene koje su trudne, dojilje, ne treba da poste. Svako ko ima bolesti poput kancera treba pre početka posta da se konsultuje sa svojim doktorom.

Šest faza isprekidanog (i produženog) posta kod autofagije

Do 12 sati ste ušli u metaboličko stanje zvano ketoza. U ovom stanju, vaše telo počinje da se raspada i sagoreva masnoće.

Deo ove masti jetra koristi za proizvodnju ketonskih tela. Ketonska tela ili ketoni služe kao alternativni izvor energije za ćelije vašeg srca, skeletnih mišića i mozga kada glukoza nije lako dostupna. Da li ste znali da vaš mozak troši oko 60% glukoze kada vaše telo miruje? Kada postite, ketonska tela koja stvara vaša jetra delimično zamenjuju glukozu kao gorivo za vaš mozak kao i druge organe. Ova upotreba ketona u vašem mozgu jedan je od razloga zbog kojih se često tvrdi da post pospešuje mentalnu bistrinu i pozitivno raspoloženje – ketoni proizvode manje zapaljivih proizvoda jer se metabolišu od glukoze, a mogu čak i pokrenuti proizvodnju BDNF! Takođe je dokazano da ketoni smanjuju ćelijsko oštećenje i ćelijsku smrt u neuronima, a takođe mogu da smanje upale u drugim tipovima ćelija.

Do 18 sati ste prešli na režim sagorevanja masti i generišete značajne ketone

Sada možete početi da merite nivo ketona u krvi iznad vaših osnovnih vrednosti. U normalnim uslovima, koncentracija ketona u vašoj plazmi se kreće između 0,05 i 0,1 mM. Kada postite ili ograničite ugljene hidrate u vašoj ishrani, ova koncentracija može da dostigne 5-7 mM.

Kako se njihov nivo u krvotoku povećava, ketoni mogu delovati kao signalni molekuli, slični hormonima, da bi naložili vašem telu da ubrza puteve za smanjivanje stresa organizma koji smanjuju upalu i na primer popravljaju oštećenu DNK.

U roku od 24 sata vaše ćelije sve više recikliraju stare komponente i razgrađuju pogrešno savijene proteine povezane sa Alchajmerovom i drugim bolestima. Ovo je proces koji se naziva autofagija.

Autofagija je važan proces za podmlađivanje ćelija i tkiva – uklanja oštećene ćelijske komponente, uključujući pogrešno savijene proteine. Kada vaše ćelije ne mogu ili ne pokrenu autofagiju, dešavaju se loše stvari, uključujući neurodegenerativne bolesti, koje se javljaju kao rezultat smanjene autofagije koja se javlja tokom starenja. Post aktivira AMPK signalni put i inhibira aktivnost mTOR, što zauzvrat aktivira autofagiju. To se, međutim, počinje dešavati kada znatno iscrpite zalihe glukoze i nivo insulina počne da opada. Kod miševa lišenih hrane autofagija se povećava nakon 24 sata i ovaj efekat se pojačava u ćelijama jetre i mozga nakon 48 sati. Kod ljudi je otkrivena autofagija u neutrofilima počev od 24 sata posta. Vežbanje zajedno sa ograničenjem kalorija postom takođe može povećati autofagiju u mnogim telesnim tkivima.

Do 48 sati bez kalorija ili sa vrlo malo kalorija, ugljenih hidrata ili proteina, nivo vašeg hormona rasta je i do pet puta veći od onog kada ste započeli post (Hartman i sar., 1992).

Deo razloga za to je što ketonska tela proizvedena tokom posta pospešuju lučenje hormona rasta, na primer u mozgu. Grelin, hormon gladi, takođe pospešuje lučenje hormona rasta. Hormon rasta pomaže u očuvanju čiste mišićne mase i smanjuje nagomilavanje masnog tkiva, posebno kako starimo. Čini se da takođe igra ulogu u dugovečnosti sisara i može promovisati zarastanje rana i kardiovaskularno zdravlje.

Do 54 sata, vaš insulin je pao na najniži nivo od vašeg posta, a vaše telo postaje sve osetljivije na insulin (Klein et al., 1993).

Snižavanje nivoa insulina ima niz zdravstvenih blagodati, kratkoročne i dugoročne. Sniženi nivo insulina koči signalne puteve insulina i mTOR, aktivirajući autofagiju. Sniženi nivoi insulina mogu smanjiti upalu, učiniti vas osetljivijim na insulin (i / ili manje otporni na insulin, što je posebno dobro ako imate visok rizik od razvoja dijabetesa) i zaštititi vas od hroničnih bolesti starenja, uključujući rak.

Do 72 sata vaše telo razgrađuje stare imune ćelije i generiše nove (Cheng i sar., 2014).

Produženi post smanjuje nivo IGF-1 u cirkulaciji i aktivnost PKA u različitim ćelijskim populacijama. IGF-1, ili faktor rasta 1 sličan insulinu, liči na insulin i ima efekte podsticanja rasta na skoro svaku ćeliju u telu. IGF-1 aktivira signalne puteve, uključujući put PI3K-Akt koji promoviše opstanak i rast ćelija. PKA takođe može da aktivira mTOR put (i, što je od interesa, previše kofeina tokom posta može pospešiti aktivaciju PKA).

hajde da vidimo kuda ovo vodi – pritiskanje kočnica na IGF-1 i PKA ograničavanjem hranljivih sastojaka i postom može odbiti ćelijske puteve preživljavanja i dovesti do razgradnje i reciklaže starih ćelija i proteina. Studije na miševima pokazale su da produženi post (duži od 48 sati), smanjenjem IGF-1 i PKA, dovodi do otpornosti na stres, samoobnavljanja i regeneracije matičnih ćelija krvotvornih ili krvnih zrnaca. Kroz ovaj isti mehanizam, dokazano je da produženi post u trajanju od 72 sata održava zdrav broj belih krvnih zrnaca ili limfocita kod pacijenata na hemioterapiji.

Sedam bitnih pitanja i odgovora o autofagiji

Šta je autofagija?

Autofagija je program za recikliranje tela i neophodan je za svaku ćeliju. kada se postupak autofagije efikasno odvija osećateće se energičnije, aganije, bistrije koža će početi da poprima mladalački sjaj. Autofagija je neverovatan prirodni podmlađivač ćelija i pri tom je vrlo efikasan. Autofagija zaustavlja ubrzano starenje a istovremeno pomaže da se osećate i izgledate bolje.

Koje prirodne supstance pojačavaju autofagiju?

Iako kafa pojačava autofagiju, postoji takođe jednostavan i ukusan način da se podignete bez kofeinskog naleta. kombinuje se jedna vrećica zelenog čaja sa jednom kesicom čaja od citrusnog bergamota kao i jedna kašika sirovog kokosovog ulja sa štapićem cimeta. Ovo piće zagreva organizam, može se piti u svako doba dana. efekti ovog pića su da sagoreva masti, poboljšava rad mozga, pojačava imunitet i čini kožu sjajnom.

Citrus bergamot je jedan od najboljih i najzdravijih aktivatora autofagije na svetu. Štiti srce a polifenoli zelenog čaja poput EGCG stimulišu autofagijukao i proces koji se zove termogeneza ( brzina sagorevanja kalorija). Cimet je neuroprotektivan i može zaštiti ćelije od oštećenja i pojave raka. Kokosovo ulje povećava nivo ketona, za koje se utvrdilo da imaju antiautofagiju tako da se istovremeno osećate ispunjeno

Kako deluje post na autofaiju?

Autofagija se aktivira kada ćelije prolaze kroz određeni stres.Dokazano je da ograničavajući unos kalorija indukuje proces koji pomaže ćelijama da postanu jače i dugovečnije sačuvavši energiju. Jedan od najjednostavnijih načina za pokretanje autofagije je post. Praktikovanje posta ne znači da morate da gladujete. Da bi se pokrenula autofagija je da ste bez hrane 16 sati. To se može postići ako pojedete ranu večeru i preskočite doručak ili doručkujete kasnije nego inaće. Ako primenite to samo tri dana zaredom telo pokreće aktiviranje autofagije, pružajući ćelijama šansu da se odmore, očiste svaki otpad i toksine koji su se nakupili u organizmu.

Kako pokrenuti autofagiju spolja i iznutra?

OMI-ov patentirani kompleks za podmlađivanje ćelija, sastoji se od vrhunskih sastojaka za koje je klinićki dokazano da aktiviraju autofagiju. Sastojci su, citrusni bergamot, ceramid, trehloza i kofein.iako će svaki od ovih sastojaka pojedinačno učiniti čuda za vaš ten ujljučujući i obnovu kožne barijere, povećanje vlažnosti i smanjivanje upalnih procesa. Ovi sastojci zajedno su mnogo moćniji poboljšavajući ishranjenost kože koja joj je potrebna za mladolikost i sjaj.

Dali treniranjem pojačavam autofagiju?

Studije pokazuju da se za samo 30 minuta vežbanja izaziva autofagija u mišićnim ćelijama srcu i kostima. Jedan od najboljih načina da se to postigne a istovremeno da se iskoriste i sve druge prednosti vežbanja kao što su HIIT-intervalni trening visokog intenziteta. Ovaj trening uključuje vežbanje u kratkim intervalima i odmaranje. Višestrukim pritiskom na svoj anaerobni prag pojačavate efekte autofagije i poboljšavte zdravlje mitohondrija u ćelijama. Ovakav način vežbanja se može primeniti prilikom bilo koje aktivnosti koju inače sprovodite, kao što je plivanje, trčanje ili brzo hodanje.

Kako resvereatrol pojačava autofagiju?

Resveratrol je supermoćni polifenol koji se nalazi u kožici crvenog grožđa, kikirikiju i bobicama. U mnogim studijama je dokazano da resveratrol čini čuda za ljudsko telo. Sprečava opadanje kognitivnih funkcija povećanjem protoka krvi i smanjenjem upala u mozgu. resveratrol takođe aktivira sirtuine koji pojačavaju metabolizam , poboljšavaju zdravlje kardiovaskularnog sistema i doprinose mršavljenju.Korist ćete imati odmale doze crnog vina, najefikasnije je da se svakodnevno uzima resveratrol od 1000 mg kao dodatak ishrani.Spola deluje i tako kada se uvede u negu kože deluje na borbu protiv oštećenja od toksina u atmosferi. Upotrebom resveratrola u koži se nakuplja kolagen i održava kožu čvrstom i bez bora.

Koje su glavne benificije autofagije?

Glavne benificije autofagije dolaze iz osnovnih principa njenog delovanja protiv starenja. Autofagija aktivira proces podlmađivanja organizma, uništavjući stare ćelije i promovišiću razvoj novih mladih ćelija. Kada su ćelije pod stresom ili su oštećene, poremećene povećano je delovanje autofagije.

Postom i izgladnjivanjem organizma dolazi do jačeg aktiviranja atofagije i razlaganja oštećenih ćelija.

Na ćelijskom nivo autofagija pmaže tako što:

– otklanja toksine i proteine iz ćelija koji su povezani sa neurodegerativnim bolestima poput Parkinsove i Alchajmerove

– reciklira proteine

– proizvodi energiju i gradivnu materiju za opravku oštećenih ćelija i izgradnju novih mladih ćelija

– na širem planu promoviše regeneraciju i zdravlje kompletno sistema ćelija

Autofagijom se može uspešno tretirati kancer, regulisanom ishranom kombinovanom sa autofagijom se može smanjiti aktivnost kancera.

Pošto svi kanceri zapravo kreću iz mutiranih ćelija sama autofagija može preventivno da deluje svojom aktivnošću na moguć razvoj kancera u organizmu. Organizam uz pomoć autofagije i imunog sistema ima sposobnost da prepozna i uništi kancerogene ćelije.

Istraživači veruju da upotreba autofagije treba da se poveže sa drugim anti kancer terapijama i da se na ovaj način mogu postići izvaredni rezultati.

Rezime

Autofagija vremenom povećava interesovanja istraživača kako se otkrivaju sve veće benificije koje organizam ima od nje. Istraživanja se proširuju na razne druge oblasti.

Za sada nutricionistički eksperti naglašavaju da je autofagija još uvek nedovoljno istražena oblast i da još mnogo informacija treba da se prikupi da bi znali šta je tačno pojačava i koje su sve pozitivne strane ovog metaboličkog procesa.

Da bi se prilagodio organizam na autofagiju ona ne treba da bude trenutna i ekstremna. najbolje je postepeno uvoditi post i vežbanje kao rutinu i vremenom se navikavati.

Obavezno morate konsultovati doktora ako uzimate neke lekove, bolujete od nekog hroničnog oboljenja poput dijabetesa ili neke srčane bolesti ili ako ste trudni.

U komentarima podelite vaše iskustvo vezano za autofagiju, postavite pitanje ili odgovorite na pitanje.

Share

author

Jovan Subotin

Nutricionista sa 8 godina iskustva u pravljenju programa dijetetski suplemenata. dijeta i nutrcionističkih programa za čišćenje organizma, programa ishrane.

Similar Posts

Comments

  1. avatar
    Suncica says:

    Čitajući vaš članak o autofagiji, moram reći da sam izuzetno impresionirana vašim znanjem o ovoj složenoj temi. Vaša sposobnost da objasnite proces autofagije na način koji je lako razumljiv čitateljima, zaista je nešto vrijedno pohvale.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *